Bảng số điện thoại ô tô

Giá mời liên hệ

  • Bảng số điện thoại cho ô tô khi đỗ giúp hiển thị số điện thoại chủ xe khi bạn đỗ xe rồi đi vắng 
  • Mọi người có thể dễ dàng liên hệ với bạn khi có công việc hoặc cần di chuyển xe 
  • Sản phẩm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, thuận tiện