Tượng phật

Giá mời liên hệ

Tượng Phật để xe ô tô đem lại bình an cho chủ xe, vững tin vào tay lái của mình trên mọi chặng đường. Đặt tượng Phật ở đầu xe ô tô có công năng tiêu trừ tai nạn, hàng phục ma chướng khi xe lăn bánh trên đường.