0
  • Dán phim cách nhiệt Chào các bạn, Phim cách nhiệt ngoài tác dụng giảm thiểu tầm nhìn từ bên ngoài vào trong xe nhằm gia tăng sự kín đáo thì nó còn có nhiều tác dụng quan trọng khác, đó là: – Giảm sự tác động của nhiệt độ môi trường bên ngoài vào bên trong khoang lái. – Giảm…

    Read More