0
  • Phủ Ceramic Trong những năm gần đây, phủ Ceramic là dịch vụ chăm sóc xe cao cấp rất được ưa chuộng tại Việt Nam, phủ Ceramic là tráng lên bề mặt sơn một lớp hóa chất ở dạng dung dịch, lớp hóa chất này khi khô sẽ đạt đến độ cứng 9H có thể bảo vệ sơn xe khỏi những…

    Read More